10-10-2008 12:00:00
Acte de identitate-Documente necesare

 

ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE

(expirare; dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului; in cazul schimbării domiciliului; în cazul schimbării denumirii localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor, al înfiinţării localităţilor; în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;in cazul schimbării sexului; in cazul anulării; pentru preschimbarea buletinelor de identitate)

 

DOCUMENTE  NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate
  • actul de identitate;
  • cartea de alegător(dacă este cazul)
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei)

 Toate drepturile rezervate @ Directia Publica DOLJ